Rodzaj poszycia

Rodzaj poszycia
Kątowy rąbek stojący

Kątowy rąbek stojący
– Żywa, elegancka struktura również przy dużych powierzchniach
– Możliwe do wykonania powierzchnie skośne zarówno wklęsło jak i wypukło zaokrąglone.
– Wyrazisty optyczne podział powierzchni dachu rąbkami o szerokości ok. 12 mm.
– Proste i racjonalne układanie poprzez zamknięcie tylko jednego rąbka
– Deszczoszczelne połączenie rąbkiem podłużnym
– Stosowanie prefabrykowanych pasów
– Możliwe długości pasów do 16,0 m

Łuski Rheizink

Łuski
– Wyrazisty efekt optyczny
– Łuski rombowe, kwadratowe i wielkowymiarowe
– Różnorodne w formie i wymiarach
– Możliwe do produkcji rzemieślniczej i przemysłowej
– Jest możliwe dopasowanie do kompleksowej geometrii dachowej i do prawie wszystkich zaokrągleń.
– Optymalne stosowanie – przy pokrywaniu wież, w ochronie zabytków i renowacji

Rąbek stojący

Rąbek stojący pojedynczy lub podwójny.

 • Rąbek stojący uzyskuje się przez odpowiednie profilowanie i zaginanie blachy. Do tych procesów zaleca się użycie specjalnej profilarki i zaginarki, co znacznie ułatwia i skraca czas montażu.
 • Kształt i wymiary rąbka idealnie pasują do nowoczesnych i tradycyjnych pokryć pod względem możliwości technicznych i estetyki.
 • Technika rąbka stojącego jest szczególnie polecana na pokrycia dużych powierzchni budynków w różnych warunkach klimatycznych.

r1

 

Szerokość zwojów 500, 650, 670 mm
Grubość 0,7; 0,8 mm
Rozstaw rąbków 430 mm ( ze zwoju szer. 500), 580 mm ( ze zwoju szer. 650), 600 mm ( ze zwoju szer. 670)

r2

 1. Rąbek stojący
 2. Membrana separacyjna
 3. Deskowanie
 4. Krokiew
 5. Izolacja
 6. Podkonstrukcja

Wytyczne stosowania

Typ pokrycia dachowego

 • Rodzaj powierzchni: płaskie, wklęsłe i wypukłe, trapezowe, kopuły itp.
 • Dachy nieocieplone (tzw. zimne) z wentylacją podłoża od spodu.
 • Dachy ocieplone (tzw. ciepłe) z odpowiednią przestrzenią wentylacyjną.

 

Dozwolone podłoża
Montaż na podłożu ciągłym, na przykład: deskowanie pełne (drewno o 4,5 <7), lub płyty OSB.
Przy podłożu niekompatybilnym należy używać membrany separacyjnej. Dotyczy to także podłoży drewnianych impregnowanych przeciwogniowo preparatami solnymi.

 

Połączenia poprzeczne
W przypadku, gdy długość połaci przekracza maksymalną dopuszczalną długość paneli (10 m), zachodzi konieczność zastosowania połączeń podłużnych.
Wraz ze zmieniającymi się spadkami połaci stosujemy odpowiednie rodzaje połączeń.

Stopień
Tego typu połączenia stosujemy przy spadkach połaci od 3° (5%). Wysokość stopnia wynosi minimum 8 cm.

r3

Podwójna agrafka
Dla spadków powyżej 11° (20%).
Łączenie „na podwójną agrafke” jest zalecane dla spadków połaci powyżej 20%. Minimalna długość zakładki wynosi 200 mm uwzględniając górny klips mocujący. Długość zakładki powinna być odpowiednio zwiększona w trudnych warunkach klimatycznych (wzmożone opady deszczu i śniegu).

r4

Pojedyncza agrafka
Łączenie „na pojedynczą agrafkę” z zakładką 50 mm może być stosowane dla spadków połaci powyżej 25° (47%).

W celu zapewnienia większej szczelności pokrycia VMZINC zaleca stosowanie łączenia „na podwójną agrafkę”.

r5

Klipsy mocujące ( Haftki)

r6

Klipsy mocujące spełniają następujące funkcje:

 • Zapewniają odpowiednie mocowanie pokrycia do podłoża.
 • Umożliwiają odpowiednią kompensację termiczną pokrycia.

Klipsy stałe wykonane są ze stali nierdzewnej 304 o grubości 0.5 mm. W klipsach przesuwnych grubość elementu ruchomego wynosi 0.4 mm, a zakres przesuwu 70 mm.
W czasie montażu należy zwrócić szczególną uwagę na usytuowanie elementu ruchomego. W standardowych sytuacjach element ruchomy klipsa powinien być umiejscowiony w środku nacięcia podstawy. Wytrzymałość klipsów na rozrywanie wynosi 50 daN.
Do mocowania klipsów do podłoża zalecamy stosowanie odpowiednich wkrętów. Stosowanie innych sposobów mocowania (np. gwoździe) może znacznie obniżyć wytrzymałość pokrycia.

Rozstaw klipsów:

 • standardowo klipsy mocuje się co 330 mm, jednak ich rozstaw należy zawsze zweryfikować biorąc pod uwagę warunki klimatyczne i parametry pokrycia dachowego.

Strefy mocowania klipsów stałych.

 • Poniższy rysunek przedstawia standardowe strefy montażu klipsów stałych w zależności od kąta nachylenia połaci.

 

t7

Etapy montażu:

 1. Wyprofilowane panele należy położyć na przygotowanym podłożu.
  Na krawędź o kształcie L poprzedzającego panelu, przymocowaną do podłoża odpowiednim klipsem, należy nałożyć krawędź o kształcie U następnego panelu, unikając deformacji i naprężeń materiału.
 2. Montaż klipsów.
  Standardowo klipsy mocuje się co 330 mm, jednak ich rozstaw należy zawsze zweryfikować biorąc pod uwagę warunki klimatyczne i parametry pokrycia dachowego.
 3. Ułożone panele należy zagiąć ręcznie lub za pomocą odpowiedniej maszyny do zaginania rąbków stojących.
System VMZ Adeka

Unikalny i oryginalny system pokrycia dachowego składający się z gotowych elementów w kształcie rombów. System VMZ Adeka zawiera szeroką gamę gotowych elementów obróbkowych.

System dostępny w odcieniach Quartz, Anthra oraz Pigmento.

Wymiary romb 40×40
Liczba elementów 9,6/m2
Szerokość 560 mm
Ciężar na m2 7,5 kg
Rozstaw mocowania 205 mm

a1

Zalety:

 • Prosty i łatwy montaż,
 • Długotrwałość i estetyka elementów o charakterystycznym kształcie,
 • Duży wybór systemów wykończeniowych,
 • Opatentowana metoda łączenia bez konieczności stosowania narzędzi mechanicznych

 

Wytyczne stosowania:

Typ budynku:

 • Nowo projektowane
 • Modernizowane

Dozwolone podłoża:

 • Układanie na deskowaniu ciągłym z litego drewna (4,5 < pH < 7)
 • Na podłożu niekompatybilnym lub na ciągłych płytach drewnopochodnych.

Zakres spadku:

 • Spadek od 25% ( 15o) aż do pionowego

Typy dachów:

 • Dachy o płaskiej powierzchni

Warunki klimatyczne:

 • Można stosować na terenie całego kraju
 • W zależności od stref klimatycznych należy wziąć pod uwagę wskazówki zawarte w poradniku użytkownika.

Etapy montażu:

 • Przygotować odpowiednio podłoże.
 • Elementy Adeka należy układać na połaci dachu z dołu do góry. W pierwszym dolnym – bazowym rzędzie zamek należy odpowiednio zagiąć za element okapowy.
 • Następne elementy układać wkładając zwornik mocujący w odpowiednio uformowaną krawędź dolnych elementów.
 • Ułożony element przymocować do podłoża za pomocą wkrętów do drewna.
System VMZ Dexter

Opatentowany system pokrycia gotowych elementów do zastosowania na dachach płaskich. Elementy VMZ Dexter umożliwiają szybki montaż bez konieczności stosowania skomplikowanych narzędzi, co znacznie skraca czas montażu.

System dostępny w odcieniach Quartz, Anthra oraz Pigmento.

Wymiary użytkowe 400 x 835 mm (3 elementy na m2)
Grubość 0,65 mm – 0,7 mm dla wersji Pigmento
Ciężar na m2 7,6 kg ( gr. 0,65 mm)                     8,2 kg ( gr. 0,7 mm)
Łączenie między elementwami  -wzłużne poprzez sprzęgnięcie odpowiednio formowanych krawędzi                                                  -poprzeczne poprzez tradycyjną “podwójną agrafkę”

a2

Zalety:

 • Możliwość łączeń prostopadłych do spadku połaci w jednej linii lub z przesunięciami
 • Estetyczne pokrycie cynkowo-tytanowe w formie równoległych pasów
 • Duży wybór systemowych elementów wykończeniowych
 • Opatentowana metoda łączenia bez konieczności stosowania narzędzi mechanicznych

Wytyczne stosowania.

Typy budynków:

 • Budynek nowo projektowany lub modernizowany z pomieszczeniami o małej lub średniej wilgotności.

Dozwolone podłoża:

 • Układanie na deskowaniu ciągłym z litego drewna (4,5 < pH < 7)
 • Na podłożu niekompatybilnym (np. deskowaniu impregnowanym przeciwogniowo preparatami solnymi) lub na ciągłych płytach drewnopochodnych należy używać membrany separacyjnej.

Typy dachów:

 • Dachy o płaskiej powierzchni.

Warunku klimatyczne:

 • Można stosować na terenie całego kraju.
Rh Łuski

RHEINZINK® – Łuski
– Wyrazista prezencja optyczna
– Łuski rombowe, kwadratowe i wielkie
– Zmienne co do formy i wymiarów
– Indywidualne wykonanie dla każdego obiektu
– Możliwe dopasowanie do kompleksowej geometrii budynku i niemal wszystkich zaokrągleń
– Pośrednie, zakryte mocowanie za pomocą haft

Łuski RHEINZINK obejmują łuski rombowe, kwadratowe i duże. Główny zakres zastosowań to wielkoformatowe powierzchnie elewacyjne.

Rh Pnele SF

Panele SF
– Interesujące podziały elewacji podkreślające kształt
– Długotrwała ochrona przed wpływami atmosferycznymi budynku dzięki wentylowanej elewacji
– Kierunek układania poziomy, możliwe inne kombinacje.
– Swobodny wybór szerokości pasa między 200 mm a 333 mm
– Zmienna szerokość fug 0 ÷ 30 mm
– Również zaokrąglone powierzchnie są możliwe do wykonania
– Prosty szybki montaż na zasadzie: pióro-wpust
– Mocowanie ukryte
– Dostępne w rodzajach: patyna pro szaroniebieska i patyna pro grafit
Szczególna zaleta paneli SF polega na swobodnym wyborze wymiarów osiowych między 200 mm ÷ 333 mm i na zmiennych szerokościach fug 0 mm ÷ 30 mm. W połączeniu z elastycznością przy wyborze kierunku kładzenia (poziomo i pionowo), panele SF oferują architektom niezwykle dużą swobodę realizacji ich pomysłów architektonicznych. W ten sposób mogą być pokrywane najróżniejsze kształty budowli, np. przy renowacji lub zakładaniu izolacji można w krótkim czasie wykonać trwałe, dobre jakościowo rozwiązania.

Rh Profil falisty

Profil falisty
– Płynna forma fali sinusoidalnej o delikatnym ładnym wyrazie.
– Możliwe są zarówno nadawanie delikatnej faktury jak również wyraźny podział wyglądu elewacji.
– Trwała ochrona budynku przed wpływami atmosferycznymi dzięki wentylowanej elewacji.
– Możliwe jest układanie poziome, pionowe i w kombinacji.
– Ekonomiczny profil budowlany w dwóch przekrojach.
– Również zaokrąglone powierzchnie są możliwe do wykonania
– Prosty i szybki montaż
– Mocowanie bezpośrednio na podkładzie
– Do nabycia jako patyna pro szaroniebieska
Poprzez płynną formę klasycznej sinusoidy profile faliste mają szczególnie delikatny wygląd. Różne sposoby układania – poziomo lub pionowo – umożliwiają zarówno delikatną strukturyzację, jak również podział obrazu elewacji na wyraźne oddzielone pola. Miękkie efekty światła i cienia pozwalają, właśnie na dużych powierzchniach, na powstanie optycznie atrakcyjnej żywej faktury.

VMZ Adeka elewacja

Unikalny i oryginalny system elewacyjny składający się z gotowych elementów w kształcie rombów. System VMZ Adeka jest oferowany z szeroką gamą elementów wykończeniowych.

Wygląd powierzchni: Quartz, Anthra, Pigmento

Wymiary romby formatu 40 x 40 cm
Liczba elementów 9,6 / m2
Szerokość 560 mm
Ciężar na m2 7,5 kg
Rozstaw mocowań 205 mm

v1

Zalety:

 • Prosty i łatwy montaż,
 • Długotrwałość i estetyka elementów o charakterystycznym kształcie,
 • Duży wybór systemowych elementów wykończeniowych.
 • Opatentowana metoda łączenia bez konieczności stosowania skomplikowanych narzędzi.

Wytyczne stosowania:

Typ budynku

 • Projektowany
 • Modernizowany

Dozwolone podłoża

 • Układanie na deskowaniu ażurowym z litego drewna (4,5 < pH < 7).
 • Na podłożu niekompatybilnym lub na ciągłych płytach drewnopochodnych należy używać membrany separacyjnej

Zakres spadku

 • 90°

Typ elewacji

 • Elewacja płaska, wentylowana. Układanie podłoża na podkonstrukcji wtórnej, pozostawiając przestrzeń wentylacyjną obliczoną w oparciu o obowiązujące normy.

Warunki klimatyczne

 • Można stosować na terenie całego kraju. W zależności od stref klimatycznych należy wziąć pod uwagę wskazówki zawarte w poradniku użytkownika.

Etapy montażu

 1. Przygotować odpowiednio podłoże.
 2. Elementy Adeka należy układać na elewacji z dołu do góry. W pierwszym dolnym – bazowym rzędzie zamek należy odpowiednio zagiąć za element okapowy.
 3. Następne elementy układać wkładając zwornik mocujący w odpowiednio uformowaną krawędź dolnych elementów.
 4. Ułożony element przymocować do podłoża za pomocą wkrętów do drewna.

v2

VMZ Composite elewacja

VMZ Composite jest wielowarstwowym panelem, składającym się z dwóch zewnętrznych warstw cynku o grubości 0,5 mm, klejonych termicznie do ognioodpornego rdzenia z polietylenu z dodatkami mineralnymi. Produkowany jest na bazie zatwierdzonej technologii ALCOA Architecture Products.

Poprzez połączenie jakości, estetyki oraz trwałości VMZINC® ze sztywnością i płaskością kompozytu, produkt VMZ Composite oferuje niespotykane możliwości architektoniczne przy tworzeniu elewacji.

c1

Charakterystyka paneli
Maksymalna szerokość 1000 mm
Standardowa długość 2000 mm – 3000 -4000 mm
Długość na zamówienie do 6000 mm
Wygląd powierzchni Quartz oraz Anthra
Grubość cynku 0,5 mm
Rdzeń Polietylen z dodatkami mineralnymi (FR) (Fire Retardancy)
Grubość całkowita 4 mm
Moment bezładności 0,39 cm 4/m
Gęstość kompozytu 12 kg/m2
Współczynnik rozszerzalności 2.2 mm przy 100°C

 

Zalety :

 • Wyjątkowa płaskość i sztywność,
 • Duże wymiary,
 • Wysoka stabilność rozmiarów,
 • Rozwiązanie nadające się do złożonych form dzięki możliwości formowania i gięcia.

 

Zakres zastosowania

Elewacja wentylowana
Panele VMZ Composite montowane są na szkielecie nośnym, tworząc elewacje wentylowane, będące trwałym rozwiązaniem pozytywnie wpływającym na funkcjonowanie budynku. Mogą być one montowane jako panele nitowane, przykręcane lub też w systemie kasetonowym.

Ściany kurtynowe
Przy projektowaniu należy skontaktować się z producentem ścian kurtynowych.

Kwalifikacje firm
Firma montażowa powinna posiadać doświadczenie w zakresie wykonywania elewacji oraz montażu paneli kompozytowych. Firma powinna sprawdzić, czy sposób wykorzystania systemu jest zgodny z regułami sztuki budowlanej.

Zalecenia dotyczące składowania
Płyty VMZ Composite należy składować na oryginalnych paletach, na podłożu pozbawionym wilgoci, w zadaszonych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. W momencie dostawy zewnętrzna strona płyty pokryta jest folią zabezpieczającą powierzchnię podczas montażu. Folię ochronną należy całkowicie usunąć najpóźniej w ciągu 90 dni od momentu ułożenia paneli.

Wentylacja
Wentylacja tylnej części paneli powinna być zapewniona przez wolną przestrzeń o grubości co najmniej 2 cm, znajdującą się pomiędzy warstwą izolacyjną a płytą VMZ Composite, lub pomiędzy ścianą a płytami. Wlot powietrza do szczeliny powietrznej zapewnia perforowany profil cokołu oraz osłona profilu dylatacyjnego.

Konstrukcja nośna
Mocowanie na konstrukcji płaskiej i pionowej, na elewacji otynkowanej lub betonowej, do stosowania zarówno w nowych konstrukcjach, jak i podczas renowacji. Zapewnienie szczelności powietrznej spoczywa na ścianie nośnej.

Etapy montażu

System montowany za pomocą nitów lub wkrętów:

 1. System pokrycia elewacji z montowanych za pomocą wkrętów lub nitów kasetonów VMZ Composite w formie płaskich płyt, mocowanych na szkielecie nośnym z profili aluminiowych. Elementy te są przymocowane do konstrukcji za pomocą regulowanych zaczepów kątowych.
 2. Często stosowana jest dodatkowa izolacja między budynkiem a pokryciem: w takim przypadku wentylacja izolacji zapewniona jest przez 2-centymetrową przestrzeń powietrza, tworzącą się pomiędzy warstwą izolacji a tylną częścią kasetonu.
 3. Należy uwzględnić dylatację panelu w miejscu jego mocowania oraz w wolnych miejscach pozostawionych między elementami. Ponadto szerokość spoiny wgłębnej pomiędzy dwoma panelami musi być proporcjonalna do spodziewanej dylatacji.

Kasetony

System kasetonów VMZ Composite to pokrycie elewacji z wykorzystaniem paneli VMZ Composite w formie kasetonów, mocowanych na szkielecie nośnym z profili aluminiowych.

Elementy te są przymocowane do konstrukcji za pomocą regulowanych zaczepów kątowych. W przypadku stosowania na ścianie budynku izolacji termicznej, pomiędzy warstwą izolacji a panelami należy zaprojektować 2 centymetrową przestrzeń wentylacyjną.

Możliwe są dwie opcje montażu: Pionowe mocowanie kasetonów oraz poziome mocowanie kasetonów

 

Kaseton Pionowy:
Prowadnica wsuwana jest w pionową szynę systemu szkieletowego. Wkręt samogwintujący HC8-TL umiejscowiony w prowadnicy pozwala na wstępne ustawienie osi podczas etapu łączenia kasetonów, a tym samym na precyzyjną regulację w celu poprawienia wyrównania połączeń między elementami. Przebicie elementu wkrętem umożliwi również zablokowanie prowadnicy. System umożliwia demontaż pojedynczych kasetonów i wykonanie łączeń między kasetonami w zakresie od 10 do 20 mm.

 

Kaseton Poziomy:

Szyny mocujące mocowane są metodą nitowania w warsztacie, bezpośrednio na kasetonach. Układanie kasetonów odbywa się z dołu do góry. Kasetony w kolejnym rzędzie montowane są dopiero, gdy górna szyna mocująca zostanie zamontowana w miejscu łączenia. Pierwszy rząd kasetonów montowany jest na początkowej szynie mocującej

 

 

VMZ Dexter elewacja

Opatentowany system elewacyjny z gotowych elementów do zastosowania na elewacjach płaskich. Elementy VMZ Dexter można instalować bez skomplikowanych narzędzi, co znacznie skraca czas montażu.

Wygląd powierzchni: Quartz, Anthra, Pigmento

Wymiary użytkowe 400 x 835 mm, czyli 3 elementy na m2
Grubość 0,65 mm – 0,7 mm
Ciężar na m2 7,6 kg (gr. 0,65 mm)
8,2 kg (gr. 0,7 mm)
Łączenie między elementami – wzdłużne poprzez sprzęgnięcie od­powiednio                                                                                                                                                                                                                                                         uformowanych krawędzi
-poprzeczne poprzez tradycyjną podwójną agrafkę

c2

Zalety:

 • Możliwość łączeń poprzecznych w jednej linii lub z przesunięciami,
 • Estetyczne pokrycie cynkowo-tytanowe w formie równoległych pasów,
 • Duży wybór systemowych elementów wykończeniowych,
 • Opatentowana metoda łączenia bez konieczności stosowania narzędzi mechanicznych.

Wytyczne stosowania:

Typ budynku

 • Projektowany
 • Modernizowany

Dozwolone podłoża

 • Układanie na deskowaniu ciągłym z litego drewna (4,5 < pH < 7).
 • Przy podłożu niekompatybilnym należy używać membrany separacyjnej,

Zakres spadku

 • 90°

Typ elewacji

 • Elewacja płaska, wentylowana. Układanie podłoża na szkielecie drewnianym lub metalowym, pozostawiając przestrzeń wentylacyjną obliczoną w oparciu o obowiązującą normę.

Warunki klimatyczne

 • Można stosować na terenie całego kraju.

Etapy montażu:

 1. Panele VMZ Dexter układa się na powierzchni elewacji z dołu do góry, z kierunku prawego do lewego w równoległych pionowych rzędach.
 2. Panele bazowe w pierwszym rzędzie mocujemy odpowiednio do podłoża za pomocą klipsa płaskiego i dwóch klipsów bocznych, łącząc je w poziomie za pomocą specjalnie uformowanej krawędzi i zacisku na elementach.
 3. Montując następne rzędy wprowadzamy zaokrągloną wyprofilowaną prawą krawędź panela na zagięcie lewej krawędzi elementów już wcześniej ułożonych i opuszczamy element obrotowo na podłoże.
 4. Położony panel przesuwamy w górę powodując wprowadzenie uformowanej krawędzi dolnej montowanego elementu do zacisku dolnego wcześniej zamontowanego panelu.
 5. Panel mocujemy do podłoża za pomocą klipsów i powtarzamy operację dla następnych elementów.

c3 c4

VMZ Interlocking panel elewacja

System elewacyjny składający się z gotowych paneli mocowa­nych na szkielecie drewnianym lub metalowym.

Wygląd powierzchni: Quartz, Anthra, Pigmento

Grubość 1 mm
Szerokość paneli 200 mm, 250 mm, 300 mm
Ciężar kg/m2 11,18 kg, 10,40 kg, 9,85 kg
Dlugość paneli 0,5 m ≤ L ≤ 6 m
Szerokość łączenia 10 mm lub 20 mm
Grubość profilu 24 mm

i1

Zalety:

 1. Łączenie z wpustem bez widocznych mocowań.
 2. Szeroka gama gotowych akcesoriów wykończeniowych.
 3. Możliwość montażu w układzie poziomym lub pionowym.
 4. Zakres szerokości łączeń: 10 lub 20 mm.

Wytyczne stosowania

Typ budynku

 • Nowo projektowany
 • Modernizowany

Wytyczne montażu

 • Montaż systemu na ścianach pionowych.
 • Panele mogą być montowane w układzie pionowym lub poziomym na odpowiednio wykonanej podkonstrukcji.

Zakres spadku

 • 90°

Wentylacja

 • Montaż na drewnianej lub metalowej podkonstrukcji, z zastosowaniem wentylacyjnej pustki powietrznej pomiędzy warstwą izolacji termicznej a panelami. Minimalna szerokość pustki powietrznej dla paneli w układzie pionowym – 10 mm, dla układu poziomego – 20 mm.

Warunki klimatyczne

 • Można stosować na terenie całego kraju. W zależności od stref klimatycznych należy wziąć pod uwagę wskazówki zawarte w poradniku użytkownika.

Warunki szczególne

 • Powierzchnie wlotów i wylotów powietrza do warstwy wentylacyjnej zgod­nie z obliczeniami wynikającymi z obowiązujących norm.

Etapy montażu

Panele VMZ Interlocking panel mogą być układane poziomo lub pionowo. Wybór kierunku układania ma wpływ na estetykę pokrycia oraz na rozwiązania techniczne dotyczące obróbek. Wszystkie wymiary i rozwiązania muszą byś wcześniej wyliczone, określone i uwzględnione w zamówieniu. Panele są montowane na podkonstrukcji metalowej lub drewnianej z uwzględnieniem ciągłej pustki wentylacyjnej o szerokości minimum 20 mm.

Montaż w układzie poziomym:

 1. Panele są montowane na elewacji w kierunku góra-dół w poziomych rzędach z uwzględnieniem wcześniej wyliczonego odstępu/łączenia.
 2. Do montażu należy stosować fabryczne klipsy ze stali nierdzewnej dostarczane razem z panelami przytwierdzane do podkonstrukcji za pomocą śrub samogwintujących.
 3. Po zainstalowaniu pierwszego rzędu paneli kolejne panele są wsuwane w odpowiednio uformowaną krawędź górnych paneli i mocowane do podkonstrukcji za pomocą klipsów.

Montaż w układzie pionowym:

W pionowym układzie panele są układane z dołu do góry z uwzględnieniem wcześniej określonego kierunku poziomego. Zazwyczaj układanie paneli rozpoczyna się od jednego z narożników budynku.

VMZ Rąbek stojący elewacja

Rabek stojacy pojedynczy lub podwójny

 • Rabek stojacy uzyskuje sie przez odpowiednie profilowanie i zaginanie blachy. Do tych procesów poleca sie uzycie specjalnej profilarki i zaginarki, co znacznie ulatwia i skraca czas montazu.
 • Ksztalt i wymiary rabka idealnie pasuja do nowoczesnych i tradycyjnych pokryc pod wzgledem mozliwosci technicznych i estetyki.
 • Technika rabka stojacego jest szczególnie polecana na okladziny duzych powierzchni, na budynkach w róznych warunkach klimatycznych.

mv2 vm1

Wygląd powierzchni – Quartz, Anthra, Pigmento

Grubość 0,8 mm
Rozstaw rąbków Maksyalnie 430 mm (rozwinięcie 500)

vm3

Typ pokrycia elewacyjnego

 • Rodzaj powierzchni: płaskie, wklęśle i wypukle, trapezowe, kopuły itp.
 • Układ rąbków w pionie lub poziomie.
 • Elewacje wentylowane z odpowiednia przestrzenia wentylacyjna.

Zalety:

 • Uniwersalny system łączenia blach cynkowo-tytanowych,
 • Elastyczne pokrycie dla skomplikowanych kształtów,
 • Bardzo dobra szczelność i odporność na wiatr,
 • Łatwy i szybki montaż.

Wytyczne stosowania

Typy budynku:

 • Nowo projektowany
 • Modernizowany

Dozwolone podłoża:

 • Montaż na podłożu ciągłym z litego drewna (4,5 < pH < 7)
 • Przy podłożu niekompatybilnym należy używać membrany separacyjnej

Zakres spadku –90°

Typ elewacji:

 • Montaż podłoża na szkielecie wtórnym drewnianym lub metalowym, z uwzględnieniem wentylacyjnej pustki powietrznej, zgodnej z obowiązującymi normami.

Warunki klimatyczne

 • Można stosować na terenie całego kraju.
 • W zależności od stref klimatycznych należy wziąć pod uwagę wskazówki zawarte w poradniku użytkownika.

Warunki szczególne

 • Układanie przy nachyleniach większych niż 90° (np. podcienie).
 • Powierzchnie wlotów i wylotów powietrza do warstwy wentylacyjnej, zgod­nie z obliczeniami wynikającymi z obowiązującej normy.

Etapy montażu

 1. Wyprofilowane panele należy przymocować za pomocą klipsów do przygotowanego podłoża Na krawędź o kształcie L poprzedzającego panelu, przymocowana do podłoża odpowiednim klipsem należy nałożyć krawędź o kształcie U następnego panelu, unikając deformacji i naprężeń  materiału.
 2. Ułożone panele należy zagiąć ręcznie lub za pomocą odpowiedniej maszyny do zaginania rąbków stojących.
 3. Maksymalna długość montowanych arkuszy: 4 m.

Polaczenia poprzeczne

W przypadku gdy wymiar elewacji przekracza maksymalna dopuszczalna długość paneli, zachodzi konieczność zastosowania poprzecznych polaczeń

Pojedyncza agrafka

Łączenie typu pojedyncza agrafka z zakładka 50 mm może być stosowane na elewacji w technice rąbka stojącego.

vm4

Klipsy mocujące

Klipsy mocujące spełniają następujące funkcje:

 • Zapewnienie odpowiedniego mocowania pokrycia do podłoża.
 • Zapewnienie odpowiedniej kompensacji rozszerzalności termicznej pokrycia.

Klipsy (haftki) VMZINC wykonane sa ze stali nierdzewnej 304 o grubości 0.5 mm dla klipsów stałych

W klipsach ruchomych grubość elementu ruchomego wynosi 0.4 mm a zakres przesuwu 70 mm.
Element ruchomy musi być ustawiony z wielka uwaga podczas instalacji uwzględniając warunki montażu. W standardowych sytuacjach element powinien być umiejscowiony w środku. Wytrzymałość klipsów na rozrywanie wynosi 50 daN.
Do mocowania klipsów do podłoża zalecamy stosowanie odpowiednich wkretów. Stosowanie innych sposobów mocowania (np. gwoździe) może znacznie obniżyć wytrzymałość pokrycia..

 

.

 

SYSTEMY RYNNOWE

Podstawowym zadaniem systemu odwodnienia dachu jest zapewnienie odprowadzenia wody opadowej z dachu budynku.

Warunkiem koniecznym jest odpowiedni dobór przekroju rynien, rur spustowych, ilości spustów do wielkości powierzchni dachu i natężenia opadów występujących na danym terenie.

Wysoka jakość

Oferowane przez nas systemy odprowadzenia wody są zgodne ze standardami normy PN-EN 612, która stanowi gwarancję ich trwałości i zachowania odpowiednich parametrów.
Na życzenie klienta udostępniamy deklarację zgodności naszych produktów z normami.

Kompletność i doskonałe dopasowanie elementów systemu.

Oferowany przez nas system rynnowy stanowi pełny asortyment produktów służących do odprowadzenia wód deszczowych. Rynny, spawane plazmowo lub lutowane rury spustowe, kolanka, uniwersalne leje spustowe, złączki dylatacyjne, denka, narożniki, łączniki rur, haki, obejmy stanowią kompletne rozwiązanie przystosowane do naszych wymagać klimatycznych, tradycji architektonicznych i stosowanych technik dekarskich. Stuprocentowa powtarzalność procesu produkcyjnego oraz dbałość o jakość sprawiają, że wszystkie elementy sytemu idealnie do siebie pasują.

Aspekty kolorystyczne

Dzięki kilku aspektom nasi klienci mogą dobrać system rynnowy idealnie dopasowany do charakteru budynku. Oryginalne rynny i akcesoria produkowane są w kilku wariantach wykończeniowych powierzchni, co umożliwia idealnie zharmonizowanie ich z dachem, elewacją i otoczeniem budynku. Obecnie dostępne  są systemy rynnowe z tytan-cynku, aluminium, miedzi oraz stali ocynkowanej.

W przypadku tytan-cynku dostępnych jest 5 wariantów kolorystycznych w tym 4 patynowanych:

 1. Natural ( gołowalcowanym )
 2. Patyna ( kolorystycznie zbliżony do 7001)
 3. Grafit ( patynowany, kolor zbliżony do RAL 7043)
 4. Quartz ( patynowany, kolor zbliżony do RAL 7037)
 5. Anthra ( patynowany, kolor zbliżony do RAL 7021)

W przypadku aluminium, dostępne są 4 kolory:

 1. Natural – czyste aluminium
 2. Szara
 3. Miedziana
 4. Zielona